Нашия екип
 

За контакти:

 

5600 Троян

 

Ул. “Христо Ботев” № 113 (блок Коман)

 

Тел.: 0670/5 32 24

 

e-mail: disability.troyan@abv.bg

Къща за гости Дади

СИБ е обществена организация, която представлява и отстоява интересите на инвалидите пред държавните, обществените и другите органи и организации в страната и чужбина. Към нея са изградени регионални и основни структури. Основната организация на инвалидите Троян е създадена и извършва своята дейност в рамките на РО Ловеч.

 

Структура на основна организация на инвалидите Троян

Председател: Йонета Радоевска

Тел. 0670/5 32 24

e-mail: disability.troyan@abv.bg

 

Управителен съвет:

  • Йонета Радоевска,
  • Ганка Ангелова,
  • Светлана Николова,
  • Петранка Ночева,
  • Анка Узунова.

 

Контролно-ревизионна комисия:  

  • Донка Иванова,
  • Митка Краева,
  • Илия Гунешки