Членство
 

За контакти:

 

5600 Троян

 

Ул. “Христо Ботев” № 113 (блок Коман)

 

Тел.: 0670/5 32 24

 

e-mail: disability.troyan@abv.bg

Къща за гости Дади

Кой може да членува в Съюза на инвалидите в България?

Съгласно устава на СИБ в СИБ може да членува всяко лице, навършило 16 годишна възраст, с трайни физически увреждания, удостоверени с експертно решение. Законните представители на увредените деца и юноши до навършване на 16 годишна възраст. В СИБ могат да членуват и граждани, които възприемат неговите цели и задачи и активно подпомагат тяхното изпълнение. Броят на здравите обаче не може да надвишава 15 % от общия брой на съюзните членове в съответната структурна единица. В СИБ не могат да членуват лица – членове на други неправителствени организации на инвалиди. В СИБ не могат да членуват лица, които по законен ред са лишени от граждански права. Членството в СИБ е доброволно.

 

Какви документи са необходими?

-копие на експертното решение на ТЕЛК;

-снимка – 1 бр.

На място в клуба се попълва заявление за членство.

 

Ако желаете да членувате в нашата основна организация на инвалидите Троян посетете клуба на инвалида в нашия град на ул. “Христо Ботев” № 113 (/блок “Коман”)

 

Забележка!!! Задължително носете със себе си горепосочените документи.

Не се колебайте да зададете и други въпроси, имащи отношение към тази проблематика.

 

Членски внос

-встъпителна вноска – 2 лв.;

-членски внос (плаща се веднъж годишно) – 3 лв. за пенсионери и 5 лв. за работещи;

-членска карта – 1 лв.

 

Какво предимство ми дава членската карта, издадена от СИБ?

Тази карта Ви дава право да ползвате намаления при посещения на туристически и други обекти в страната и чужбина.

В някои музеи, галерии и пр. след представянето на такава карта дори сте освободени от такса.

За чужбина преференциите са много повече – в градски транспорт в някои страни и пр.