Слънце за всеки
 

За контакти:

 

5600 Троян

 

Ул. “Христо Ботев” № 113 (блок Коман)

 

Тел.: 0670/5 32 24

 

e-mail: disability.troyan@abv.bg

Къща за гости Дади

Разработване и и изграждане на място за срещи на хора с увреждания с амбулаторни съвети и творчески предложения за засегнатите и техните близки.

Изпълмява се от фондация \"Слънце за всеки\", чиято дейност е насочена към работа с деца и възрастни с интелектуална недостатъчност, прихични проблеми и/или други трайни увреждания, деца и младежи в риск, лижа и семейства в неравностойно положение.

Фондацията работи за промяна на нагласата към тях, и за предодвратяване на социалната изолация и подпмагане на социалната ин интеграция, като пълноценни членове на обществото.

Проектът е финансиран от \"Aktion Mench\". Немска организация със социална насоченост и се изпълнява съвместно с немската неправителствена организация \"Internacionaler Bund\"

Дейности

Организирани почасови дейности

  • Арт терапия и трудотерапия;
  • Изработване на декоративни свещи;
  • Изработване на мозайка с декоративни материали;
  • Работа с природни материали;
  • Приложно плетиво;
  • Други дейности

Хората с увреждания ще осмислят и организират ежедневието си. ще обогатят социалните си контакти, ще развият редица умения като креативност, креативност, иновативност, което ще повиши самочувствието им.

Проектът ще допринесе и за промяна на обществената нагласа към тях и ще работи в посока на предодвратяване на социалната им изолация